អា​ឈ្មោល​ពី​​ក្រោម មី​ញី​ពី​លើ​ ធ្វើ​ក្បាល​​ងីងើ​​ ចេញ​ជ័រ​ស​ៗ

ចម្លើយត្បាល់កិនម្សៅ
ចែករំលែក: